Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2016-2020 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Інформаційні технології і засоби навчання2230
2.Молодий вчений1922
3.Інвестиції: практика та досвід1831
4.Економіка АПК1723
5.Економіка та держава1624
6.Економіка України1520
7.Бізнес Інформ1519
8.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство1519
9.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1424
10.Міжнародний науковий журнал Інтернаука1325
11.Ефективна економіка1317
12.Економічний аналіз1316
13.Проблеми економіки1316
14.Збірник наукових праць ΛΌГOΣ1227
15.Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка1219
16.Вісник економіки транспорту і промисловості1216
17.Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики1216
18.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів1216
19.ScienceRise1215
20.Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації1215
21.Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць1215
22.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки1214
23.Причорноморські економічні студії1214
24.Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України1119
25.Проблеми законності1117
26.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка1116
27.Запорізький медичний журнал1115
28.Український педагогічний журнал1115
29.Фінансовий простір1115
30.Агросвіт1114
31.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)1114
32.Системи обробки інформації1114
33.Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society1113
34.Економічний вісник Донбасу1113
35.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право1113
36.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки1113
37.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право1112
38.Науковий журнал Інженерія природокористування1034
39.Вісник Тернопільського національного економічного університету1018
40.Демографія та соціальна економіка1018
41.Фізична культура, спорт та здоров'я нації1018
42.Спортивна наука України1017
43.Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології1015
44.Актуальні проблеми державного управління1014
45.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки1014
46.Вісник НАН України1014
47.Управління розвитком складних систем1014
48.International relations, part “Economic sciences”1013
49.ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ1013
50.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1013
51.Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія1013
52.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління1013
53.Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины1013
54.Економіка і прогнозування1013
55.Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут1013
56.Здоровье женщины1013
57.Науковий журнал Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів1013
58.Теорія та практика державного управління1013
59.Український вісник психоневрології1013
60.Державне управління та місцеве самоврядування1012
61.Економічний форум1012
62.Спортивні ігри1012
63.Український журнал прикладної економіки1012
64.Форум права1012
65.Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні науки1011
66.Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка1011
67.Науковий вісник НЛТУ України1011
68.Сучасні інформаційні системи924
69.Облік і фінанси918
70.Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.-Кіровоград916
71.Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету915
72.Теорія і практика управління соціальними системами915
73.Економічний дискурс914
74.Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки914
75.Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України914
76.Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка914
77.ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ914
78.Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія913
79.Схід913
80.Modern Economics912
81.Економіка розвитку912
82.Економічний простір912
83.Молодь і ринок912
84.Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки912
85.Наукові вісті НТУУ КПІ912
86.Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series" Pedagogical Sciences911
87.Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка911
88.Вісник кримінального судочинства911
89.Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки911
90.Медична освіта911
91.Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України911
92.Освітологічний дискурс911
93.Право і суспільство911
94.Проблеми і перспективи економіки та управління911
95.Світ фінансів911
96.Фізико-математична освіта911
97.Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку910
98.Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”910
99.Право України910
100.Вища освіта України99
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.